Privacy policy

PIONER BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere en enkeltperson som er i live. Vi iverksetter tiltak for å sikre at vi alltid beskytter personopplysningene dine på best mulig måte, og at all behandling av opplysningene skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. I denne informasjonsteksten beskriver vi hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine i markedsføringsaktivitetene våre.
Cipax AS (org. nr. 991 374 031) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

HVOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER FRA?

Vi samler inn personopplysninger du oppgir, for eksempel i forbindelse med at du kontakter oss, ber om et tilbud, foretar kjøp på nettstedet vårt eller bruker de digitale kanalene våre.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Formål: Levering av persontilpassede markedsførings- og salgshenvendelser. For deltakere på kursene våre gjelder det egne retningslinjer.

Behandlinger vi utfører:

 • Informasjon om opplæring og arrangementer, samt innhold og nyheter som er relevante og som vi har en berettiget grunn til å sende ut til mottakeren.
 • Profilering og kategorisering i form av «personas», basert på bruk av nettstedet, tester og andre aktiviteter som for eksempel deltakelse på informasjonsmøter.
 • Oppretting av innhold som er persontilpasset til deg, basert på hvordan vi vurderer interessen din for våre tjenester og hvor du er i kjøpsprosessen.
 • Målrettede markeds- og salgshenvendelser basert på ovenstående informasjon.

Kategorier av personopplysninger:

 • Navn
 • Postnummer
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Interesseområder
 • Båtkonfigurasjon
 • Serienummer på kjøpt båt
 • Forhandler
 • Kobling til en «persona» som gjenspeiler vår vurdering av din interesse for våre tjenester.

Berettiget grunn: Virksomheten kan vise til tungtveiende grunner for behandling. Det er alltid mulig å avregistrere seg (si opp abonnementet).

Lagringsperiode: Hvis du kommer inn i systemet på grunn av en aktivitet på nettstedet (for eksempel nedlasting av informasjon der du skriver inn kontaktinformasjonen din) og ikke har andre interaksjoner med Pioner etter den første kontakten, blir personopplysningene dine slettet etter 12 måneder. Hvis du mottar nyhetsbrevet vårt, fortsetter du å motta dette til du selv avslutter abonnementet.

Pioner bruker informasjonskapsler (cookies) som grunnlag for målrettet annonsering i sosiale medier og annonsering på andres hjemmesider. Du kan lese mer om informasjonskapsler her:

MOTTAKERE VI DELER INFORMASJON MED

I forbindelse med rettstvister kan vi overføre opplysninger til andre parter, som for eksempel domstoler, motparter og myndigheter. I slike tilfeller er behandling nødvendig for å tilfredsstille vår berettigede interesse i å fastsette, utøve og forsvare juridiske krav.

DINE RETTIGHETER

Den nye personopplysningsloven som er ventet å tre i kraft i Norge i løpet av juli 2018, gir deg en rekke rettigheter med hensyn til behandlingen av personopplysningene dine. Vi behandler personopplysningene dine i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle rettighetene dine.

Rett til informasjon og innsyn

Du har rett til å be om at vi bekrefter om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og du kan i så fall kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, eller et såkalt registerutdrag.

Rett til retting

Videre har du rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger dersom du mener at noen av opplysningene vi lagrer, er feil eller ufullstendige. Du kan selv oppdatere noen av personopplysningene dine gjennom Pioner Profile Center.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Hvis vi har bedt om samtykke fra deg til å behandle personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst med fremtidig effekt. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, betyr det at vi mister retten til å behandle personopplysningene vi alt har samlet inn om deg, på grunnlag av det forutgående samtykket fra deg. Du kan enkelt trekke tilbake samtykket ditt ved å klikke på lenken i e-postmeldinger der samtykke brukes som rettsgrunnlag.

Rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine dersom formålet er direkte markedsføring

Dersom formålet med behandlingen av personopplysningene dine er direkte markedsføring, har du alltid rett til å protestere. Det vil alltid finnes en avregistreringslenke i det tilsendte materialet for dette formålet.

Hvis du protesterer mot at vi behandler personopplysningene dine når formålet er direkte markedsføring, godtar du samtidig at Pioner ikke sender deg generelle eller personlige tilbud.

Rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine basert på våre tungtveiende grunner

Du har rett til å protestere mot at vi behandler personopplysningene dine med hjemmel i våre tungtveiende grunner hvis du har personlige grunner som påvirker situasjonen. Vi kan imidlertid fortsette å behandle opplysningene dine, selv om du protesterer mot behandlingen, hvis vi har tvingende, berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

Rett til sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes, for eksempel dersom virksomheten behandler personopplysningene dine fordi du har gitt samtykke til det, og du trekker tilbake samtykket. Retten til å kreve sletting gjelder derimot ikke dersom virksomheten for eksempel har lagringsplikt etter lov.

Rett til begrensning

Du kan også be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du ber oss om å begrense behandlingen av opplysningene dine, kan det imidlertid føre til at vi ikke kan oppfylle forpliktelsene våre overfor deg.

Dataportabilitet

Som et siste punkt har du rett til å få en kopi av personopplysningene dine i et strukturert format (dataportabilitet). Retten til dataportabilitet, i motsetning til retten til innsyn, dekker derimot kun data du selv har oppgitt og som vi behandler på basis av visse typer rettsgrunnlag, for eksempel en avtale med deg.

HVEM KONTAKTER JEG HVIS JEG HAR SPØRSMÅL?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine. Du finner kontaktinformasjon under. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Cipax AS (org. nr. 991 374 031)