Bærekraft

Bærekraft gjennom hele livssyklusen

Som Norges største båtprodusent jobber vi på lag med naturen! Det er i alles interesse at både båtprodusenter og båteiere tar ansvar for et så bærekraftig båtliv som mulig.
Dette ansvaret tar vi på alvor gjennom hele livssyklusen. Fra produktdesign til produksjon og gjenvinning av brukte båter. Vi ønsker å legge forholdene til rette for at våre kunder skal få mulighet til å returnere gamle og kasserte båter til oss som produsenter, og nye produkter produseres av det resirkulerte materialet. Vi ønsker å starte skiftet til miljøvennlig båteierskap!

Pioner-båtene er produsert av bærekraftig materiale, materialet heter Polyetylen og er 100 % resirkulerbart. Materialet og produksjonsformen, hvor båtene er støpt i ett stykke, gir robuste båter med lang levetid.

Drivlinjen på båt har tradisjonelt vært bensinmotorer, men utviklingen av nye elektriske motorer har tatt fart og mange av våre forhandlere tilbyr elektriske motorer som er perfekte for Pioner båtene. Å redusere støy og utslipp er viktig med tanke på natur og miljø. En elektrisk motor er et godt alternativ for småbåter.

Nordic Plastic Recycling

Pioner Boat AS ble i 2016 partner i et norsk samarbeidsprosjekt kalt Nordic Plastic Recycling (NPR).
Prosjektet har som mål å utvikle, fremme og påvirke nye miljøvennlige løsninger for gjenvinning av plastmaterialer. Det handler om gjenbruk av avfallsmaterialer fra produsenter og returnerte produkter fra markeder. For Pioner Boat betyr dette samarbeidet at vi kan resirkulere båtene som produseres og markedsføres under merkevarene Pioner og Steady, ved endt livsløp.
Vi ønsker å ta kontroll over hele verdikjeden, det er vårt ansvar som produsent og også en del av vårt langsiktige bærekraftsarbeid. Våre produkter er 100 % resirkulerbare og med infrastrukturen, teknologien og kunnskapen i Nordic Plastic Recycling sørger vi for at Pioner-båtene ikke ender opp som avfall, men som nye produkter for fremtidige generasjoner.

Nordic Plastic Recycling har gjennom 2021 fått gjennomført kartlegging av markedet, etablert dialog med viktige potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere, samt definert sin rolle i markedsnisjen for resirkulering av utvalgte kvaliteter innen HDPE. Selskapet har også definert hvordan produksjonsprosessen må gjennomføres og dermed hvordan et anlegg skal se ut.

Nåværende innsats

Polyetylen er et miljøvennlig materiale som er 100 % resirkulerbart. Vi håndterer eget overskuddsmateriale som rester fra produksjon og gamle båter eller vrak. Vi kjøper tilbake resirkulert materiale som vi kan bruke i passende produkter, men tilgangen og kvaliteten er for øyeblikket for ustabil. Pioner Boat har lagt til rette for å benytte gjenvunnet propan som energikilde til karusellovnen. Dette er propan som kommer fra propanflasker som skal destrueres eller re-kondisjoneres. Målet for fremtiden er at alt vårt behov for propan dekkes utelukkende av gjenvunnet gass. Kapasiteten til gjenvinningsstasjonen er for øyeblikket lavere enn vårt forbruk, så vi må fremdeles kjøpe gass fra andre.

Vi er medeier i NPR som skal legge til rette for gjenvinning av vårt materiale i praksis. Vi lager energieffektive skrog for lavest mulig drivstofforbruk og tilpasser båtmodeller til andre typer fremdrift enn forbrenningsmotorer.

Produksjon

Båtene rotasjonsstøpes i Polyetylen – et meget robust materiale tilsatt UV-stabilisator. Båtene støpes i ett stykke og tåler påkjenninger som støt og slag, store temperatur forskjeller og sollys. Båtene krever lite vedlikehold og har lang levetid. Disse egenskapene har gjort Pioner-båtene populære. I Pioner setter vi miljøet og omgivelsene våre høyt.
Vi har strenge prosedyrer for hele vår produksjon, og har et ISO-sertifisert kvalitets- og miljøstyringssystem. Kombinert med høy faglig kompetanse hos våre ansatte sikrer dette kvalitet i Pioner-båtene.

Artikler innen bærekraft