Båtmodeller

Yrkesbåt

En yrkesbåt er en båt som er tilpasset yrkesutøvelse eller næringsvirksomhet. Pioner Multi er en svært robust båt som brukes blant annet av politi og redningstjeneste.

Pioner 16 Explorer

Grunnpris: 96,500 NOK

Pioner Multi III

Grunnpris: 140,500 NOK

Pioner Multi Pro

Grunnpris: 140,500 NOK

320 Steady by Pioner

Grunnpris: 33,235 NOK

400 Steady by Pioner

Grunnpris: 53,545 NOK

Praktiske bruksbåter

Tøffe oppdrag til sjøs krever en stabil og sikker yrkesbåt med god plass og oppbevaringsmuligheter, samtidig som den skal være lettkjørt og smidig. Yrkesbåter kan være patruljebåter, taxibåter, fiskebåter eller fraktbåter. De brukes også som sjøtransport for buskap, som sau og rein.

Pioner Multi er allsidig og stabil og blir brukt av dykkere og fiskeoppdrettere, samt brannkorps og kystvakten. Steady by Pioner 400 er ofte brukt til fiskeoppdrett. En yrkesbåt i trafikk må være registrert i småbåts- eller skipsregisteret. Enkelte yrkesbåter som politiet bruker kan ikke senkes og er skuddsikre, for å takle tøff bruk.Yrkesbåter kan også kalles arbeidsbåter og omfattes av gjeldende lover om fartøysikkerhet, som blant annet regulerer bemanning, sikkerhet og konstruksjon for tiltenkt virksomhet.