Miljøvennlig bunnstoff

Mange tradisjonelle bunnstoffer inneholder gift og såkalte biocider. Disse bunnstoffene er skadelige og påvirker miljøet og levende arter på en negativ måte. I dag finnes det alternativer som er mer miljøvennlige og som ikke inneholder biocider, men fortsatt benyttes bunnstoff med biocider. Sett deg inn i hvilket bunnstoff du bør velge. På innsjøer er ikke bunnstoff alltid nødvendig.

Et alternativ til tradisjonelt bunnstoff med gift er bunnstoff som kun virker fysisk, som for eksempel ved at det skaper en hard struktur på skroget som hindrer at alger, rur og blåskjell fester seg i samme grad. Det er viktig å lese hva slike produkter inneholder og sørge for at de ikke inneholder skadelige stoffer som kan lekke når du kjører båten eller spyler den.

Tips når du skal kjøpe bunnstoff

  • Sørg for at bunnstoffet er godkjent. På produktemballasjen skal det stå et registreringsnummer, opplysninger om bruksvilkår og godkjenningsklasse.
  • Finn ut hvilke bunnstoffer som passer der båten skal ligge.

Det finnes ikke helt miljøvennlige bunnstoffer, men vi anbefaler alternativer som for eksempel vask av båtbunnen i løpet av sesongen. Har du en båt som det er enkelt å få opp på en henger, er dette den enkleste løsningen. Spyl bunnen med en høytrykksspyler, eller bruk børste og vann. Det er viktig at dette foregår på et egnet sted som samler opp eventuelt gammelt bunnstoff.

Et annet alternativ er børstevask, hvis du har mulighet til det. Da trenger du ikke ta opp båten, men tar den til en båthavn med børstevask, som for biler, som børster ren undersiden av båten. Et slikt skrogvaskesystem kan ta båter på opptil 25 fot. Det tar cirka 15 minutter å børste av bunnen.

Et annet godt, miljøvennlig alternativ er å gå til anskaffelse av en skrogduk som du kjører opp på ved båtplassen. Da får ikke algene like godt feste på båten. Etter sesongen tar du opp duken og spyler den. Det finnes duker som passer for båter på opptil 32 fot.

Har du et raust budsjett, kan du skaffe en båtlift som løfter båten ut av vannet når den ikke er i bruk. Dette er en smidig løsning, og det er også bra for båten at den ikke ligger i vannet.