Miljøvennlig båtsesong

En fritidsbåt gir gode forutsetninger for flotte naturopplevelser og rekreasjon. Båter og mennesker deler vannet og naturområdene med fisk, dyreliv og vekster. Derfor er det viktig at du som båteier er med på å ta ansvar for vårt miljø. Det finnes en del ting du kan gjøre selv for å redusere belastningene på naturen, og alle monner drar!

Det finnes over en million fritidsbåter i våre nordiske land, og i båtsesongen står disse for en anselig mengde med utslipp. Det beste du som båteier kan gjøre er å velge en båt som er laget av et bærekraftig og gjenvinnbart materiale, og å ta hånd om og vedlikeholde båten slik at den får maksimal levetid. Hvis du kan redusere støy og utslipp gjør du en innsats for miljøet.

Istedenfor giftig bunnstoff som beskytter mot alger og groing, kan du vaske båten ved opptak. Vask båten på en børstevasker eller på en spyleplass, eller for hånd. Hvis du må slipe eller bruke kjemikalier ved rengjøring må du ta hensyn til at slipestøv og malingsrester regnes som farlig avfall, og dette skal leveres til en gjenvinningsstasjon. Det er også mulig å ha en membranduk ved båtplassen for å beskytte bunnen. Du kan bruke et mer miljøvennlig drivstoff og lære deg å kjøre båten på en smartere og miljøtilpasset måte for å redusere drivstofforbruket. Hold deg er par knop under fartsgrensen og slå av motoren istedenfor å kjøre på tomgang. Prøv å kjøre med en fart som ligger rett over eller under planingsterskelen for å oppnå jevnt forbruk. Hvis du bytter fra 95-oktan bensin til alkylatbensin, kan du redusere utslippene med opp til 80 %. Det best for miljøet er naturligvis en elmotor. Forøvrig gjelder det samme som på land – ikke forbruk mer enn du trenger, sorter avfallet og gjenvinn det som kan gjenvinnes.

Test vår båtkonfigurator
Alt du trenger å ta med deg på båtcamping