Sjøtermer alle på sjøen burde kunne

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

 

De viktigste begrepene du bør vite før du gir dig ut på sjøen

 

  1. Båtens sider.

På sjøen unngår vi “høyre” og “venstre”, da disse ordene tolkes ulikt avhengig av hvor vi ser.

I stedet bruker vi begrepene “styrbord” og “babord” som er statiske.

Står du i båten og ser fremover i båtens retning, har du “styrbord” på høyre side av båten.

“Babord” har du da på båtens venstre side.

Baksiden av båten kalles “akter” og fronten kalles “baug”.

Disse begrepene kan brukes uavhengig av hvor du eller andre er i båten.

  1. Fot

Båtens lengde angis ofte i fot.

Én fot tilsvarer 30,48 cm.

En 14 fots båt er altså omtrent 4,27 meter lang. En 30-foter er omtrent 10 meter lang.

  1. Fribord

Båtens fribord er den delen av båtens utside som er over vannlinjen.

Fribordet måles fra vannlinjen til punktet på båten hvor den kan ta inn vann.

  1. Sjømil

En sjømil tilsvarer 1.852 meter

En sjømil kalles også en “nautisk mil” eller “distanseminutt”.

  1. Knop

Knop er målet for hvor fort du ferdes på vannet.

“Ferdes du med en hastighet på

1 knop, beveger du deg med en hastighet på en nautisk mil i timen. “

“Grovt regnet motsvarer 

1 knop ca. 2 km/t.”

  1. Le og lovart

Med disse begrepene kan vi beskrive vindens retning.

Begrepene brukes i forhold til et referansepunkt.

Lovart er retningen som vinden kommer fra.

Le er retningen den blåser.

Hvis du har vinden i ansiktet, ser du mot Lovart

Har du vinden i ryggen, titter du mot Le.

Test vår båtkonfigurator
Finn din redningsvest