Bærekraftig transport

Bærekraftig transport til sjøs og til havs

Fritidsbåter står for en relativt liten del av det totale utslippet og energiforbruket, men ofte befinner fritidsbåter seg i sensitive miljøer, som bukter, innsjøer og hav. Derfor er det veldig viktig å tilpasse transporten og sikre at den er bærekraftig.

Det er omfattende transport av både varer og personer til sjøs, derfor må vi ta hensyn til hvordan vi kan tilrettelegge transporten på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte. For mer bærekraftig transport til sjøs trenger vi teknisk utvikling, både når det gjelder drivstoff, mer miljøeffektive motorer og skrog. Vi må også ta hensyn til utslipp i vannet, som for eksempel bunnstoff og tømming av gråvann.

Hvordan kan vi få mer bærekraftig transport til sjøs?

  • overgang til mer miljøvennlig drivstoff og utvikling av nye og mer effektive typer drivstoff
  • energieffektive skrog som reduserer forbruket av drivstoff og gjør transporten mer effektiv
  • elmotorer og alternativ drivkraft

For fritidsbåter og mindre båter, som Pioner produserer, er det viktig at eierne tenker over hva de skal bruke båten til og tilpasser båten deretter. Skal du for eksempel bruke den på korte strekninger i et beskyttet miljø med liten sjø, er en elmotor et godt alternativ. Se for deg at du glir rolig og smidig gjennom vannet uten å slippe ut avgasser.

Trenger du en båt som skal tåle litt tøffere sjø og lengre avstander, og som kan komme opp i en viss hastighet, bør du velge en båt med et effektivt skrog og en energieffektiv motor med miljøvennlig drivstoff.

Bærekraft gjennom hele livssyklusen

En båt påvirker miljøet i hele levetiden, derfor er det viktig å ta hensyn til hvordan båten blir produsert. Blir miljøvennlig materiale benyttet? Er produksjonen energieffektiv? Kan båten resirkuleres på slutten av livssyklusen?

Pioner produserer båter med materialet polyetylen, som er et solid og resirkulerbart materiale med lang levetid. Pioner samarbeider med NPR (Nordic Plastic Recycling) for å gi kundene en enkel måte å resirkulere gamle båter på.

For å redusere utslipp ved transport med fritidsbåter bør vi tenke på å holde en så økonomisk hastighet som mulig, dropp full gass! Lær deg mer om økonomisk «eco-driving». Et annet tips er å ro eller bruke elmotor på kortere transportetapper.

En svensk undersøkelse av utslipp fra fritidsbåter fra 2019 viste at det største miljøproblemet er knyttet til båtmotorer. I undersøkelsen ble det fastslått at 60 % av utslippene kommer fra gamle totaktsmotorer med gammel forgasserteknikk. Andelen fritidsbåter med gamle totaktsmotorer er bare på 18 %, men de står likevel for to tredjedeler av utslippene fra båter. Å gå inn for å fase ut disse motorene er et viktig bidrag til mer bærekraftig transport.