Miljøvennlig båt

Finnes det miljøvennlige båter?

De siste årene har fokuset på miljøvennlige båter blitt stadig større, og diskusjonen rundt hvordan båtlivet påvirker miljøet blir stadig mer aktuell. Trenden går mot å finne alternative drivstoffer og tekniske nyskapinger, som elmotorer og foilbåter, som reduserer friksjonen i vannet.

Andre viktige faktorer er båtproduksjon og hvordan båtene kan resirkuleres på best mulig måte. Nyskapinger innen miljøvennlig materiale og gjenvinningssystemer er viktige bidrag til miljøvennlige båter. Materialvalg påvirker også hvor miljøvennlig båten blir.

Plastbåter er enkle å vedlikeholde. En lett båt har fordeler som for eksempel lavere drivstofforbruk. Produksjon av plastbåter krever mindre energi enn aluminiumsbåter, men mange eldre plastbåter er ikke resirkulerbare. De seneste årene har den tekniske utviklingen av plastmaterialer ført til at plastbåter nå også kan resirkuleres.

Fordelen med båter med aluminiumsskrog er at de er lette og holdbare. Enkelte deler er også resirkulerbare; aluminium er et verdifullt materiale som det finnes et godt gjenvinningssystem for. Ulempen er at produksjon av aluminiumsbåter krever mye energi.

Det er viktig å ta hensyn til båtens livssyklus, siden den påvirker miljøet i hele levetiden. Når du kjøper en båt, er det viktig å ta hensyn til tiltenkt bruksområde.

Båtskrog

Ulike skrog påvirker effektiviteten i vannet og forbruket. Planende skrog er for eksempel laget for høy hastighet og lavere energiforbruk. Men det er viktig at båten ligger over planingsterskelen. En annen variant er båter med halvplanende skrog, som er mer energieffektive, men langsommere.

Er Pioner-båtene resirkulerbare?

Alle nye Pioner-båter blir produsert i 100 % resirkulerbart materiale. Plasten brukes om igjen for å bygge nye båter eller lage andre produkter. Båtene blir bygget i ett stykke ved hjelp av en unik produksjonsprosess, de trenger minimalt vedlikehold og har lang levetid. Pioner 11 er tilpasset eldrift, og du kan velge kapasitet på elmotoren avhengig av bruksområde. Båten er resirkulerbar og perfekt for kortere transportetapper eller en fisketur. Les mer om Pioner 11

Pioner tar vare på miljøet og omgivelsene. Vi har strenge prosedyrer for hele produksjonsprosessen og har et ISO-sertifisert kvalitets- og miljøstyringssystem. Samarbeidet med Nordic Plastic Recycling gjør det enkelt for kundene å resirkulere båten.

Båteiere kan redusere miljøpåvirkningen på mange måter. Noen av de vanligste er:

  • Hold båtbunnen ren.
  • Ikke bruk giftig bunnstoff.
  • Vask båten på vaskestasjoner, eller bruk en membranduk ved båtplassen i stedet for bunnstoff.
  • Bruk riktig drivstoff for din motor, Det finnes nå alternativer til både diesel og bensin som reduserer utslippene.
  • Bruk propeller som er tilpasset akkurat din båt og som er i god stand.
  • Kjør båten på en miljøsmart måte.
  • Hold deg et par knop under fartsgrensen, og slå av motoren i stedet for å la den gå på tomgang. Prøv å holde en hastighet som ligger rett over eller under planingsterskelen for å ha et jevnt forbruk.
  • Unngå bruk av gamle totaktsmotorer, disse motorene forbrenner bare 70–80 % av drivstoffet og slipper resten ut i naturen.
  • Velg elmotor for kortere turer, Utviklingen av elmotorer går framover, og for kortere turer eller fiskeeventyr er en lydløs motor perfekt.