4 manøvreringsregler for motorbåt

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

 

Sjøtrafikk er regulert i de internasjonale sjøveisreglene. For norske farvann og innsjøer kan mydighetene gjøre visse unntak – for f.eks. fritidsbåter.

 

  1. Unnvik alltid kollisjon

På sjøen gjelder forsiktighetsprinsippet.

Dersom den minste risiko eller usikkerhet oppstår, gjør alltid hva du kan for å unngå kollisjon.

  1. Motorbåter viker for alle andre fartøy

Hvem viker for hvem reguleres av hvor lettmanøvrert den andre båten er.

En fungerende motorbåt anses som enkel å manøvrere og viker derfor for alle andre fartøyer.

Store skip, f.eks. ferger, anses som vanskeligere å manøvrere. Derfor viker du som mindre motorbåt for dem.

  1. Høyreregelen

Når motorbåt møter motorbåt, gjelder høyreregelen

  1. Hindrende båt skal vike.

Tar du igjen en annen båt, er det alltid du som skal vike.

Velkommen ut på sjøen!

Test vår båtkonfigurator
Finn din redningsvest