De eneste 3 knopene du trenger

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Viktige regler å følge før en sikker båttur:

1. Dobbel halvstikk – rundt egen tamp

Dobbelt halvstikk er en mye brukt knute for å feste et tau i noe, for eksempel et tre, en ring eller en reling. Knuten trenger man for å kunne feste noe mens det er belastet. Den kan justeres ganske enkelt, er ikke veldig sikker, men veldig anvendelig.

  1. Lag en løkke der tampen er på undersiden av fast part.
  2. Legg så på en ny tilsvarende løkke.
  3. Stram til.

Nå har du en enkel halvstikk

  1. Tre tampen en ny runde rundt seg selv.
  2. Tre tampen gjennom for en ny halvstikk.

Merk! Det er viktig at du tar begge løkkene i samme retning.

Nå har du en dobbel halvstikk

For ekstra sikkerhet kan du legge til flere halvstikk.

2. Dobbel halvstikk – med doble tamper

Noen ganger er tauene for lange og vanskelige for en vanlig halvstikk.

Da bare bretter du tampen for å redusere lengden

Og gjør deretter din doble halvstikk på samme måte som vanlig.

3. Spleis

Brukes til skjøting av tau.

Ikke minst når de har forskjellige tykkelser.

Lag en løkke på det tynne tauet og tre det tykkere gjennom løkken fra undersiden.

Tre deretter det tykke tauet rundt det tynne.

Og ned i samme løkke.

Nå har du en enkel spleis

For maksimal sikkerhet bør de løse endene på tauene festes.

For enksempel med et dobbelt halvstikk direkte rundt tampen.

Test vår båtkonfigurator
Alt du trenger å ta med deg på båtcamping