Slik legger du til pent ved bryggen

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Viktige regler å følge før en sikker båttur

  1. Senk farten ved å sette motoren i fri

Frigjør dødmannssnor.

  1. Forbered tauverk og legg ut fendere

Selv om båten din er robust, kan fendere spare både utrigger og brygge. Gi forsiktig gass og finn riktig vinkel mot utriggeren. Hvis du kommer skjevt inn. Start på nytt.

  1. Gå veldig sakte mot bryggen

Da har du tid til å korrigere eller ta imot hvis du risikerer å støte. Ved lave hastigheter unngår du også uønskede bølger ved brygger og badeplasser. Hvis du kommer inn fra siden. Sørg for å ta en så stor sving som mulig. «Dytt» lett med gassen ved å bytte mellom fri  og lavest mulig gass. Gli deretter sakte inn mot bryggen.

  1. Fortøy båten – både foran og bak

«Du bør alltid fortøye for en storm» er et gammelt ordtak. Fire fortøyningspunkter er derfor standard.

  1. Fest og ta bort tamper
  1. Skru igjen ventilen på drivstofftanken
  1. Og ikke glem å heise motoren

Gå i land med ett bestemt skritt.

  1. Til slutt, selv om du har båtplass med grind, kan det være lurt å låse båten din

En del brygger mangler utriggere

Da er det i stedet vanlig å fortøye ved hjelp av en bøye.

Da går du frem til bøyen og fester aktertampen til bøyen.

En karabinkrok på tampen gjør manøveren lettere.

Hvis du legger til ved en bøye, bruker du vanligvis bare tre fortøyningspunkter.

Du fortøyer mot bøyen i akteren, og mot hver side av baugen.

Sjekk at båten ikke treffer brygga, eller andre båter.

For å unngå dette må du forkorte tauene.

Du gjør det vanligvis enklest ved å feste linen med ytterligere en knute/knope i båten.

Test vår båtkonfigurator
Slik velger du riktig utstyr