Slik legger du til når det blåser

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Viktige regler å følge før en sikker båttur

Når det blåser, skapes det lett en sideveis drift av båten – såkalt avdrift. Med vinden i siden kan båten gli vekk ved tillegging. For å unngå dette problemet, må du holde baugen opp mot vinden. På denne måten korrigerer du for avdrift.

Det gjør det lettere å opprettholde høyere hastighet enn i sakte fart.

Du kan også legge til med vinden skrått bakfra.

Her bruker vi avdriften for å sette båten rett ved brygga.

Hvis du har muligheten, legg båten i le, beskyttet mot vinden.

Dette vil forhindre at båten blåser mot brygga og blir skadet.

Test vår båtkonfigurator
Slik velger du riktig utstyr