10 regler for et tryggere sjøliv

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Det er utviklet 10 sjøvettregler for å øke din sikkerhet og trivsel på sjøen.

  1. Forsikre deg om at båten er sjødyktig og at det er god orden ombord.
  1. Ha alltid nødvendig sikkerhetsutstyr ombord.

Husk redningsvester til alle om bord – og de skal være på.

  1. Ikke gå ut i grovere sjø enn båten er egnet for.
  1. Informer andre om destinasjonen din (f.eks. slektninger på land) og studer ruten nøye.

Hvis du endrer destinasjonen, må du varsle om dette.

  1. Det er din plikt å kjenne til reglene som gjelder på sjøen.

Alkohol og båtliv hører ikke sammen.

  1. Ikke overbelast båten, og sitt i båten.
  1. Hold alltid øye med omgivelsene. Vær forsiktig med farten.
  1. Lytt til værmeldingen. Om det er meld dårlig vær, bli hjemme.

Hvis du allerede er til sjøs, bør du søke ly eller nærmeste havn.

  1. Hvis båten kantrer, men flyter, hold deg ved den.

Du er tryggere der, enn om du svømmer mot land.

  1. Ikke etterlat søppel, verken på land eller i sjøen.

Ta med søppelet hjem eller kast i en søppelbøtte.

Test vår båtkonfigurator
Finn din redningsvest