Miljøvennlig bunnstoff – Bunnsmøring av båt

 

Bunnstoff båt

Mange båteiere står overfor utfordringen med å velge riktig bunnstoff for å beskytte farkosten mot alger, rur, og blåskjell. Med miljøet i tankene er det viktig å velge et bunnstoff som er effektivt samtidig som det minimerer negative effekter. Mange tradisjonelle bunnstoffer inneholder giftige biocider som kan skade vannlevende organismer. I dag finnes det imidlertid miljøvennlige alternativer som tilbyr effektiv beskyttelse uten bruk av skadelige biocider.

Det finnes ikke helt miljøvennlige bunnstoffer, men vi anbefaler alternativer som for eksempel vask av båtbunnen i løpet av sesongen. Har du en båt som det er enkelt å få opp på en henger, er dette den enkleste løsningen. Spyl bunnen med en høytrykksspyler, eller bruk børste og vann.

Bunnsmøring båt

Når du skal bunnsmøre båten, er det viktig å velge et bunnstoff som ikke bare beskytter mot begroing, men som også tar hensyn til miljøet. Alternativer som virker gjennom fysiske metoder, som å danne en hard struktur på skroget, forhindrer alger og skjell fra å feste seg. Slike produkter er et godt valg for den miljøbevisste båteieren.

Hvordan påføre bunnstoff

Det er viktig å følge produsentens anvisninger nøye når du påfører bunnstoff. Før påføring, sørg for at båtbunnen er ren og tørr. Bruk personlig verneutstyr og arbeid i et godt ventilert område. Påfør bunnstoffet jevnt, og sørg for å dekke alle områder som er utsatt for vekst.

Mengde bunnstoff

Mengden bunnstoff du trenger avhenger av båtens størrelse og skrogets tilstand. Det er viktig å ikke under- eller overbruke produktet. En generell anbefaling er å konsultere produktets emballasje for anbefalt dekningsområde per liter.

Tips når du velger og bruker bunnstoff:

  • Verifiser at bunnstoffet er godkjent og har et registreringsnummer.
  • Vurder miljøvennlige metoder for å holde båtbunnen ren, som regelmessig spyling eller børsting. Dette kan redusere behovet for kjemisk bunnstoff.
  • Vurder investering i en båtlift eller skrogduk for å minimere behovet for bunnsmøring og samtidig beskytte miljøet.

Valg av riktig bunnstoff og metode for bunnsmøring av båten er essensielt for både å beskytte båten og bevare vannmiljøet. Ved å følge disse rådene kan du som båteier ta et informert valg som gagner både din båt og naturen.

 

Les mer om miljøvennlig båtsesong her!