Slik legger du til med anker

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Viktige regler å følge før en sikker båttur

Før du slipper anker, må du ha kontroll på to ting. Dels hvor båten skal ligge, dels hvilken sjøbunn du har.

Du vil legge båten der du lett kan gå i land, og samtidig ha noe å fortøye båten i. Hvis du er usikker, kan du gli frem og undersøke forholdene.

Går du i land, kan du lettere finne gode fortøyningspunkter. Let etter trær å fortøye i – eller bergsprekker om du har en bergkile.

Informasjon om dybden og beskaffenheten til bunnen finner du ofte i navigasjonsappen/kartplotter eller i sjøkartet.

Sand, leire og gjørme er ofte egnet for ankring. Forkortelsene på kartet er «S» for sand, «Cy» for leire og «M» for mudder. Unngå forankring hvis du ser kraftig vegetasjon eller hvis bunnen er steinete. For å finne bunndybden, kan du også bruke lodd – manuelt eller elektronisk.

Nå er det på tide å forberede ankerlinen.

Ankerlinen skal være 5-6 ganger vanndypet. Lengden kreves for å få riktig vinkel mot ankeret – slik at det fester seg i bunnen. I filmen bruker vi et såkalt Bruce-anker på 7,5 kg. Bruce-ankeret graver seg raskt i sand og passer til sand- /leireholdige bunnforhold. Du bør også ha noen få meter kjetting nærmest ankeret. Kjettingen legger seg på bunnen. På denne måten får du et horisontalt drag i ankeret når båten er fortøyd.

Fest ankerlinen til akteren med en knute – her bruker vi en dobbel halvstikk. Nå kan vi kaste ankeret. På 3 meters dyp har du ca. 15 meter ankerline. Dette betyr at ankeret kastes mer enn 15 meter fra der båten skal fortøyes.

Du tester at ankeret er festet til bunnen ved å kjøre sakte fremover med båten. Kjenn etter at ankeret ikke følger med.

Gå deretter i land og fortøy båten. Kjenn etter at ankeret ikke følger med. Når du legger til med anker, bruk tre fortøyningspunkter. Ankeret og deretter på hver side av baugen.

Til slutt kontroller at ankerlinen er tilstrekkelig i spenn.

Du skal kunne gå inn og ut av båten men båten skal ikke treffe land.

For å løfte ankeret, må du være rett over det. Så er det bare å trekke ankeret opp i båten, og reise videre.

 

Velkommen ut på sjøen

Enklere båtliv siden 1959

Test vår båtkonfigurator
Slik velger du riktig utstyr