Slik fungerer ekkolodd

Teknikken finnes også i naturen hos både flaggermus og delfiner som bruker samme teknikk til å navigere. Hvis du vil komme hjem med storfangst etter hver fisketur, må du lære deg hvordan et ekkolodd fungerer og hvordan du leser av fiskesøkeren. Det kan utgjøre en stor forskjell.

Et ekkolodd sender ut pulserende lydsignaler i vannet, og når de treffer ting som vekster, fisk eller andre gjenstander i vannet, reflekteres signalene tilbake til overflaten. Fordi lyden beveger seg med en bestemt hastighet gjennom vannet, kan ekkoloddet regne ut hvor lang tid lyden bruker ned til gjenstanden og opp igjen. Ved hjelp av målinger kan man da finne ut hvor dypt det er, og man får litt informasjon om gjenstander i vannet. Ekkoloddet måler også styrken på returpulsen, og jo større styrke desto hardere gjenstand. Ekkolodd egner seg meget godt til å lese av bunnstruktur, og det er til stor hjelp for å finne nettopp den typen fisk du leter etter.

Ekkolodd skanner med signaler som sendes ut i en kjegleform, og det må man ta hensyn til når informasjonen på skjermen skal tolkes. En fisk som på skjermen ser ut til å stå rett under båten kan i virkeligheten stå et stykke unna, avhengig av dybden. Jo dypere vann desto større blir kjeglen. På de fleste ekkolodd kan du regulere lydbølgenes rekkevidde, og det er greit å ha kontroll på dette fordi de er mer eller mindre effektive avhengig av forholdene. Skanning med bred stråle/kjegle egner seg best for å oppdage fisken, og omjustering til smalere stråle/kjegle viser mer nøyaktig hvor fisken står, men du ser altså et mye mindre område.

Hvis du vil prøve å anslå fiskens størrelse ved å se på ekkoloddet, må du tenke vertikalt istedenfor horisontalt. Fisken blir vist som en bue på skjermen, men en lang bue forteller sannsynligvis at fisken finnes i kjeglen og at den står ganske stille, men sier ikke noe om fiskens lengde. Men hvis linjen derimot er tykk, kan du regne med at det er en større fisk.

Hvis du lærer deg å bearbeide de rådataene som ekkoloddet gir på skjermen, som f.eks. linjer, buer og rulling, vil du etter hvert bli dyktig til å finne de områdene og den fisken du er ute etter.

Test vår båtkonfigurator
Trenger du hjelp til å velje ekkolodd?